Toimijuus on kykyä vaikuttaa omaan työhön ja organisaatioon.

Työntekijöillä on aina toimijuutta – hyödyntääkö vai vastustaako organisaatiosi sitä?

Ajattelumallimme voivat edesauttaa tai tukahduttaa muutostoimijuutta.

Haitallisten ajattelumallien muuttaminen edellyttää niiden tunnistamista.

Osoita uudet ajattelumallit sanoissa ja teoissa!

Ajattelumallit ja muutostoimijuus – mistä on kyse?

Tämä sivusto esittelee tutkimustuloksia ja käytännön työkaluja työntekijälähtöisen muutostoiminnan edistämiseksi suomalaisissa organisaatioissa. Sivusto keskittyy työntekijöiden muutostoimijuuteen – kykyyn uudistaa työtään ja organisaatiotaan – ja siihen vaikuttaviin ajattelumalleihin – organisaatioissa ilmeneviin uskomuksiin ja puhetapoihin, jotka määrittelevät työntekijöitä ja heidän muutostoimijuuttaan.

Suomalaisilta organisaatioilta vaaditaan yhä monipuolisempia ja nopeampia tapoja uudistua. Vanhat keskitettyyn suunnitteluun pohjaavat kehittämiskäytännöt eivät useinkaan riitä vastaamaan vaikeasti ennakoitaviin muutoksiin taloudessa ja toimintakulttuurissa. Vaikka johtajien ja esikunnissa toimivien kehittäjien työpanos on tärkeä, koko työyhteisön kehittämiskykyjä ja resursseja ei kannata aliarvioida. Tutkimuksessa ja organisaatioiden strategioissa korostetaankin työntekijöiden keskeistä roolia muutoksissa. Silti työntekijälähtöisen kehittämisen toteuttaminen käytännössä voi olla yllättävän haastavaa. Uusien ajattelumallien tulee kohdata ja haastaa työyhteisöjen totutut ja tiedostamattomat käytännöt, roolit ja ajattelumallit. Siirtyminen vanhasta uuteen kulkee tuntemattomien polkujen kautta –  ennalta ei voi tietää, miten uudet ajattelumallit vaikuttavat työntekijöiden muutosmotivaatioon ja vaikutusmahdollisuuksiin. Ennen uusien ajattelumallien syöttämistä organisaatioon onkin tärkeää tuntea nykyiset ajattelumallit, jotta osataan parhaalla tavalla valmistella edellytyksiä ajattelumallien muutoksille.  

Muutostoimijaksi.fi-sivusto pohjautuu Aalto-yliopistossa tehdylle tutkimukselle, jossa on tarkasteltu työntekijöiden muutostoimintaa ja sitä koskevia ajattelumalleja sekä julkisissa että yksityisissä palveluorganisaatioissa. Tutkimusta on tehty useissa projekteissa viimeisten kymmenen vuoden aikana. Muutostoimijaksi.fi-sivusto tuotettiin MUUVI-projektissa vertaamalla aiempien tutkimusten aineistoa muutostoimijuuden näkökulmasta.

Työntekijä muutostoimijana – mitä sinä ajattelet?

etusivu ukot4

Sivusto on tarkoitettu suomalaisten organisaatioiden johtajille, esimiehille ja työntekijöille innoitukseksi, vertailukohteeksi ja apuvälineeksi työntekijälähtöiseen kehittämiseen ja työntekijöiden muutostoimijuuden edistämiseen. Sivusto palvelee erityisesti julkisen sektorin ja kunta-alan organisaatioita, jotka ovat keskellä merkittäviä rakenteellisia ja kulttuurisia muutoksia. Työntekijöiden osallistuminen on näissä laajoissa muutoksissa kriittistä. Sivuston mallit ja työkalut sopivat kuitenkin yhtä lailla yritysten kehittämistoiminnan tueksi.

Kehitä muutostoimijuutta ajattelumalleja ravistelemalla!

mita-on-toimijuus

Mitä on toimijuus?

Työntekijät, esimiehet ja johtajat voivat toimijoina vaikuttaa organisaatioon monin tavoin – edistämällä muutoksia tai suojelemalla nykytilaa. Parhaimmillaan he tukevat toisiaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lue täältä lisää muutostoimijuudesta.

ajattelumalleja-toimijuudesta

Ajattelumalleja toimijuudesta

Tutkimme toimijuutta rakentavia ajattelumalleja kahdeksassa organisaatiossa. Ajattelumallien taustalta löytyi neljä yleistä diskurssia, jotka voivat joko tukea tai tuhota työntekijöiden muutostoimijuutta. Lue täältä lisää diskursseista ja ajattelumalleista.

 

tunnista-ja-muuta

Tunnista ja muuta ajattelumallejasi

Ajattelumallit koostuvat yhteensopivista ja usein kyseenalaistamattomista uskomuksista todellisuudesta. Koska monet uskomukset ovat tiedostamattomia, niiden tunnistaminen ja arvioiminen on haastavaa. Täältä löydät menetelmiä ajattelumallien uudistamiseen.

kayta

Käytä ja levitä uusia ajattelumalleja

Muutostoimijuuteen liittyvien ajattelumallien muuttaminen organisaatiossa on pitkäjänteistä työtä. Tällä sivulla on tutkimuspohjaisia ajatuksia ja vinkkejä uusien ajattelumallien juurruttamiseen.

Uusimmat blogit

Photo: Pexels.com / Thorn Yang

Millainen muutostoimija olet – seitsemän tulkintaa vesilasista

Mitä ajattelet, kun näet vesilasin, joka on puolillaan vettä? Se voi hyvinkin paljastaa ajattelumallejasi muutoksesta. Tässä seitsemän erilaista tulkintaa – ...

Lue lisää...

Palvelutyö ja toimijuuden suhteellisuus: mitä se merkitsee?

Jo pitkään on toisteltu, että ihmiset eivät saa aikaan asioita yksin. Tämä näkemys korostuu nyt sekä innovaatiotutkimuksessa että palvelujen arvonluomisen ...

Lue lisää...

Toimijuuden vapaus ja erilaiset kehittämiskäytännöt

Toimijuus käsitetään toisinaan vapaudeksi toimia oman harkinnan mukaan rakenteista vapaana. Tällaista se ei kuitenkaan organisaatiokontekstissa ole: toimijuus, vaikka ilmentääkin oman ...

Lue lisää...

Kehittämistoiminnan tappaminen kolmella sanalla: ”ei ole aikaa”

Tutkimuksissamme käy säännönmukaisesti ilmi, että kehitystoiminnan kuuluisin tappaja on ajanpuute. Se laittaa keskittymään juoksevista tehtävistä selviytymiseen, tappaa luovan ajattelun ja ...

Lue lisää...

Muutostoimija, minäkö?

Muutostoimija, minäkö?

Tällä sivustolla keskitymme tavallisista työntekijöistä lähteviin muutoksiin – siis niiden ihmisten toimintaan, joilla ei ole virallista kehittäjäroolia ja joiden perustyö ...

Lue lisää...