Palvelut muutostoimijuuden ja ajattelumallien kehittämiseen organisaatioissa

Muutostoimijaksi.fi -sivustolla on kuvattu useita työkaluja, joita kuka tahansa voi soveltaa omalla työpaikallaan. Niitä voi käyttää omien ajattelumallien jäsentämiseen oman työpisteen rauhassa tai arkisessa palaverissa. Osa soveltuu paremmin varta vasten järjestettyyn työpajaan. Työkalujen ohjeet on kirjoitettu niin, että mahdollisimman moni pystyy niitä itse käyttämään ja soveltamaan omaan tilanteeseensa.

Ajattelumallien kehittäminen ja muuttaminen organisaatiossa laajemmin vaatii tyypillisesti enemmän toimia. Muutoksen toteuttamista kannattaa lähestyä vaiheittain. Ensin muutos täytyy saada liikkeelle jossakin organisaation osassa. Sen jälkeen se täytyy pitää liikkeessä ja levittää organisaation eri osiin. Muutostoimijuutta ja siihen liittyviä ajattelumalleja kehitettäessä muutosta ei pyritä pysäyttämään, kun joku määrätty muutos on saatu toteutettua. Sen sijaan muutos tuodaan osaksi työntekijöiden arkipäivää – tällöin sitä ei tarvitse jokaisen muutostarpeen takia käynnistää uudelleen.

Myös yksittäisiin työpajoihin on hyödyllistä ottaa mukaan ulkopuolinen fasilitaattori etenkin, kun itse haluaisi osallistua täysipainoisesti keskusteluun sen ohjaamisen sijaan. Ammattifasilitaattorin kanssa voi suunnitella juuri omiin tarpeisiin soveltuvan työpajan tai työpajasarjan ja sen ympärille rakennettavan muutosprosessin.

Alla kaksi esimerkkiä toteuttamistamme työpajoista MUUVI-projektin aikana. Työpajoissa on sovellettu muutostoimijaksi.fi -sivustolla esitettyjä työkaluja ja kytketty ne osaksi organisaation muutostoimintaa.

Esimerkkejä toteutetuista työpajoista

Omien ajattelumallien herättely

Kuvaus työn alla!

Kulttuurimuutoksen kick-off

Kuvaus työn alla!

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko ajattelumallien kehittämisestä, muutostoimijuudesta ja organisaation muutoskykyjen kehittämisestä? MUUVI-projektin tutkimukseen pohjautuvia menetelmiä kehittää ja toteuttaa tutkimusprojektista konsultointiin siirtynyt Mikko Lehtonen. Ota rohkeasti yhteyttä!

Suunnittelemme ja toteutamme yksittäiset työpajat ja laajat muutosprosessit ammattitaidolla.

2011-05-19iris54Innotiimi-ICG

Mikko Lehtonen, konsultti
mikko.lehtonen[at]innotiimi-icg.com
gsm: 040 55 65 415

Twitter: @MikkoHLehtonen
LinkedIn: Mikko Lehtonen 

Palvelut tuottaa Innotiimi-ICG – Matkakumppanisi muutoksessa

Innotiimi-ICG-Logo