Tunnista toimijuutesi mahdollisuuksia ja esteitä ajattelussasi

ajattelumalleja-three-monkeyskapea-1212621_1920 copy 3

Tämä työkalu keskittyy oman muutostoimijuutesi arviointiin ja kehittämiseen. Työkalun avulla paneudutaan mahdollisuuksiisi edistää jotain tärkeäksi katsomaasi muutosta työpaikallasi. Samalla sen avulla arvioidaan ja muokataan muutostoimijuuteesi linkittämiäsi mahdollisuuksia ja esteitä. Prosessi etenee neljän vaiheen kautta.

 

1. Millaisia muutosten ja kehittämisen tarpeita näet työpaikallasi juuri nyt?

Kirjaa muistiin muutamia ajatuksia siitä, mitä työpaikallasi pitäisi muuttaa. Valitse sitten yksi muutostarve, jonka kanssa jatkat harjoitusta.

Työpaikallani pitäisi muuttaa …

 

2. Mitä mahdollisuuksia ja esteitä koet muutoksen läpiviemiseksi?

Muutoksen käynnistäminen vaatii resursseja ja rohkeutta. Se sisältää kolme tehtävää:

 1. Muutostarpeiden ja -mahdollisuuksien tunnistaminen
 2. Muutosten ideointi ja ideoiden arviointi
 3. Muutosten toteuttaminen

Nämä tehtävät vaativat erilaisia resursseja, jotka ovat usein jakaantuneet työpaikoilla eri ihmisille. Esimerkiksi muutostarpeiden tunnistamisessa asiakasrajapinnan työntekijöiden kuuleminen on usein tärkeää, kun taas muutosten toteuttamisessa tarvitaan johtajien päätösvaltaa. Huomaa kuitenkin, että näiden resurssien tunnistaminen ja luominen on kiinni myös ajattelumalleista: sinulla voi olla tärkeitä resursseja joita organisaatiossasi ei ole vielä tunnistettu.

Mieti alla olevan taulukon avulla, miten voisit toteuttaa nämä kolme tehtävää valitsemasi muutostarpeen osalta. Voit ladata tulostettavan taulukon täältä.

 • Millaisia mahdollisuuksia sinulla on tarttua näihin tehtäviin?
 • Mikä estää sinua tarttumasta näihin tehtäviin?

 

Millaisia mahdollisuuksia minulla on?

esim. resurssit, voimavarat, aika, osaaminen, tieto, lupa, auktoriteetti, työnkuva

Mikä minua estää?

esim. resurssipula, voimattomuus, ajanpuute, osaamisen tai tiedon puute,
ei lupaa, ei auktoriteettia, ei kuulu työnkuvaan

1. Muutostarpeiden ja -mahdollisuuksien tunnistaminen

 

 

2. Muutosten ideointi ja ideoiden arviointi

 

 

3. Muutosten toteuttaminen

 

 

Kirjoita mahdollisuuksista ja esteistä mahdollisimman tarkasti: vain konkreettisiin ongelmiin voi tarttua.

 • ”Ei ole aikaa.” on tyypillinen este, joka ei kuitenkaan kuvaa tilannetta selvästi. Voitko kuvata sitä tarkemmin? ”Työpäivien aikana en ehdi ajattelemaan muuta kuin juoksevia asioita” tai ”Työajan puitteissa ehdin tekemään vain minulle annetut työt”.
 • ”Ei ole resursseja” on toinen tyypillinen este. Minkälaisista resursseista on kyse? ”Ei ole henkilöresursseja”, ”ei ole rahaa”, ”ei ole valtaa” ovat jo konkreettisempia. ”Ei ole valtaa päättää muutosten käynnistämisestä” on vielä konkreettisempi.

 

3. Esteiden poistaminen ja uusien mahdollisuuksien luominen

Esteisiin voi tarttua eri tavoin. Katso seuraavaksi esteitä eri näkökulmista ja kyseenalaista niitä. Pitääkö tunnistamasi esteet ylittää vaikeimman kautta vai onko näköpiirissä muita vaihtoehtoja?

Valitse käsittelyyn yksi erityisen tärkeä este ja tarkastele sitä seuraavien kysymysten avulla. Lataa tästä pohja muutosten esteiden kyseenalaistamiseen (pdf).

 1. Esteen kiertäminen: Estääkö asia muutostoiminnan kokonaan vai muutoksen lähestymisen jostakin tietystä suunnasta? Voisiko muutosta lähestyä jotakin muuta kautta? Voiko muutoksesta ajatella jotenkin eri tavalla?
 2. Esteen kyseenalaistaminen: Onko este oikeasti este? Kuvaa tarkasti, miten se estää muutostoiminnan. Usein kyseessä ei ole varsinainen este, vaan huomiota vaativa asia.
 3. Esteen ylittäminen yhdessä: Jos omat kätesi ovat sidotut, voiko joku toinen lähipiirissäsi tehdä asialle jotakin? Miten voisit esittää asiaa hänelle? Mikä estää sinua esittämästä asiaa?
 4. Esteen vaikutukset: Onko kyseessä nimenomaan kehittämisen este vai joku muu este? Esimerkiksi ajanpuute estää kaiken tekemisen, ei vain kehittämistä.
 5. Resurssien hankkiminen: Jos este liittyy resursseihin, voitko hankkia tai korvata puuttuvat resurssit? Voitko pyytää jotakuta toista käyttämään resurssejaan asiassa?
 6. Esteen ympäristön muuttaminen: Voitko poistaa esteen muuttamalla jotain toista asiaa? Voitko esimerkiksi delegoida töitäsi kollegoille tai alaisillesi?

Voit pohtia myös muita tunnistamiasi esteitä. Tee harjoitus kuitenkin yksi este kerrallaan, jotta saat hyödynnettyä kysymyslistaa tehokkaasti.

 

4. Ensimmäisen askeleen ottaminen

Jokainen kehitysprosessi lähtee liikkeelle ensimmäisestä askeleesta. Sen ottaminen on usein myös vaikeinta koko prosessissa. Ensimmäinen askel saa olla pieni, mutta oikeaan suuntaan otettu. Usein suunta on kohti toista ihmistä: kollegaa, esimiestä, puolisoa, ystävää, asiakasta, …

Olet nyt miettinyt muutostarpeita, omia mahdollisuuksiasi ja esteitäsi. Mieti seuraavaksi, kenen kanssa keskustelisit tunnistamistasi muutostarpeista ja esteistä? Ehkä voisitte yhdessä miettiä myös muutoksen mahdollisuuksia ja ideoida asiaa eteenpäin?

Mieti hieman etukäteen, mitä toivot tältä henkilöltä. Miten voisitte yhdessä viedä asiaa eteenpäin? Ota siis ensimmäiseksi askeleeksesi löytää joku, jonka kanssa ottaa toinen askel.

 

Seuraavaksi keskustelen asiasta _______________________________ kanssa.

Kysyn häneltä…

Ehdotan hänelle…