Täydennä ja käännä väittämiä, vaihe 2: Tarkastele väittämiäsi

communication2-1991854_1920 copy 2

Tarkastele kirjoittamiasi lauseita. Ne sisältävät tietoa tämänhetkisistä kehittämiseen liittyvistä ajattelumalleistasi. Millaisia uskomuksia ne sisältävät työntekijöiden toimijuudesta? Mieti lauseita seuraavista näkökulmista (katso inspiraatiota tunnista toimijuutesi -sivulta):

  • Kuka lauseessa on muutostoimija?
  • Mitä lause olettaa työntekijöiden muutosmotivaatiosta?
  • Mitä lause olettaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksista?

Jos sinä ja työkaverisi toimisitte tämän uskomuksen pohjalta, vaikuttaisiko se työntekijöiden kehittämismahdollisuuksiin myönteisesti vai haitallisesti?

Valitse käsittelyyn yksi tai kaksi lausetta, jotka sisältävät haitallisia uskomuksia.

Vaihe 3. Kärjistä ja käännä lause

Kun olet tunnistanut haitallisia ajattelumalleja kuvastavan lauseen, kokeile erilaisia tapoja muuttaa sitä. Kokeile esimerkiksi Uudista ajattelumallisi -sivulla esitettyjä menetelmiä:

  • Kyseenalaista ajattelumallia osa kerrallaan. Esimerkiksi ajattelumalli ”työntekijällä ei ole kehittämiseen tarvittavaa strategista ymmärrystä”: mieti, onko strateginen ymmärrys tärkeää kehittämisessä? Eikö työntekijällä ole paras kokemus strategian toteutumisesta? Tarvitaanko kehittämisessä muunlaista ymmärrystä?
  • Käännä haitallinen uskomus positiiviseksi vastakohdakseen – kokeile systemaattisesti, miten eri osien ja sanojen kääntäminen vaikuttaa ajattelumalliin.
  • Kärjistä haitallinen ajattelumalli äärimmilleen, älyttömäksi muutostoimijuutta rajaavaksi ajattelumalliksi. Käännä sitten kärjistetty ajattelumalli toimijuutta tukevaksi.
  • Lainaa ajattelumalleja toisaalta. Mieti, miten harrastuspiirisi ajattelumallit sopisivat organisaatioosi – tai miten tiettyjä ihmisiä koskevat ajattelumallit sopisivat toisiin yhteyksiin.

Lopuksi arvioi, mitä vaikutuksia ja taustatukea uudella ajattelumallilla olisi organisaatioissasi? Kuinka realistinen se olisi? Ovatko ajattelumallin käyttämisen esteet voitettavissa? Voi olla, ettei käännetty ajattelumalli kokonaisuudessaan ole realistinen. Kuitenkin jokainen tämänkaltainen harjoitus herättää ajatuksia uusista tavoista suhtautua kehittämistoimintaan. 

Jälkipuinti

Monet tässä harjoituksessa täydennetyt väittämät linkittyvät eri diskursseihin ja kuvaavat sitä, miten miellät muutostoimijuutta tietyn diskurssin valossa. Tutkimushaastatteluissa ja -harjoituksissa totesimme vaihtelua siinä, miten näihin lauseisiin vastataan eri organisaatioissa. Taustoitusta lauseiden valinnalle löydät täältä.  

 

  Palaa edelliselle sivulle.